Asociace TRIGON

Asociace TRIGON vznikla 29. března 2006.

Poslání

Posláním Asociace TRIGON je uskutečňovat obecně prospěšné projekty zaměřené především na pomoc lidem s handicapem, rodinám, rizikovým skupinám dětí, lidem ohroženým sociálním vyloučením. Efektivní spoluprací v oblasti vzdělávání, sociální sféry a zdravotnictví chceme zkvalitnit a zajišťovat komplexní služby, které vedou k větší samostatnosti a sociálnímu začlenění lidí s handicapem do společnosti.

Motto

Děláme svět barevný a radostný.

Hlavní cíle

  • Vytváření podmínek a předpokladů, které přispějí ke zkvalitnění života osob s handicapem
  • Propojení činností členských organizací
  • Nabídnout komplexní služby osobám se specifickými potřebami
  • Vybudování profesionální organizace reagující na potřeby ostravského regionu
  • Realizace společných cílů a projektů při zachování principů dvojí identity
  • Posilovat partnerství se zahraničními asociacemi a organizacemi

Asociace je založena na principech solidarity, transparentnosti a reciprocity.


Následující stránka: Výroční zprávy

EDH 2016
5. duben 2016
Výtvarná soutěž
4. duben 2016
Vyhlásili jsme další ročník soutěže výtvarných prací dětí a mládeže se specifickými problémy:

Více

Europe Direct Ostrava
22. únor 2016
Náš dlouholetý partner natočil krátký informační spot o své činnosti.

Více

Anketa o rozvoji Ostravy
19. únor 2016
Křišťálový kamínek 2015
15. květen 2015

 

er

 

ek

er