Asociace TRIGON

Asociace TRIGON vznikla 29. března 2006.

Poslání

Posláním Asociace TRIGON je uskutečňovat obecně prospěšné projekty zaměřené především na pomoc lidem s handicapem, rodinám, rizikovým skupinám dětí, lidem ohroženým sociálním vyloučením. Efektivní spoluprací v oblasti vzdělávání, sociální sféry a zdravotnictví chceme zkvalitnit a zajišťovat komplexní služby, které vedou k větší samostatnosti a sociálnímu začlenění lidí s handicapem do společnosti.

Motto

Děláme svět barevný a radostný.

Hlavní cíle

  • Vytváření podmínek a předpokladů, které přispějí ke zkvalitnění života osob s handicapem
  • Propojení činností členských organizací
  • Nabídnout komplexní služby osobám se specifickými potřebami
  • Vybudování profesionální organizace reagující na potřeby ostravského regionu
  • Realizace společných cílů a projektů při zachování principů dvojí identity
  • Posilovat partnerství se zahraničními asociacemi a organizacemi

Asociace je založena na principech solidarity, transparentnosti a reciprocity.


Následující stránka: Výroční zprávy

Sborník přednášek
17. říjen 2016
On-line sborník přednášek z konference letošních Evropských dnů handicapu v Ostravě naleznete zde.

Více

Křišťálový kamínek
15. září 2016
Prodloužili jsme termín pro zaslání dominací do 19. září.

Více

Konference EDH 2016
12. září 2016
Kapacita konference již byla naplněna!

Více

Program EDH
22. srpen 2016
Zveřejnili jsme program letošního ročníku Evropských dnů handicapu.

Více

Nový projekt
15. srpen 2016
Centrum vzdělávání a práce

Více

 

er

 

ek

er